.woo-menu-cart { display: none !important; }

PÉNZÜGYI ÉS KONTROLLING SZEKCIÓ

 

 

A szekció célja

 

A pénzügy és kontrolling szekción belül két fontos feladatkör különül el. Ezek a pénzügyi műveletek irányítása és a kontrolling feladatok ellátása. A pénzügyi feladatok ellátásának célja, hogy az MKT NJE közössége megfelelő pénzügyi ellátásban részesüljön, ezzel elősegítve a szervezet problémamentes működését. A kontrolling tevékenységeket végző tagok legfőbb feladata, hogy kialakítsák és megfogalmazzák a közösség rövid- és hosszútávú céljait, aminek megvalósítása érdekében megfelelő mennyiségű és minőségű információt biztosítanak a szervezet tagjainak.

 

A szekció fő célja és motivációja a szervezet megfelelő működésének biztosítása.

 

A szekcióhoz kapcsolódó tevékénységek

 

A szekció két fő tevékénysége a pénzügyi műveletek lebonyolítása és kontrolling tevékénységek elvégzése.

 

Pénzügyi műveletek:

  • árajánlat kérése a megszervezett rendezvények során felmerülő költségekre
  • költségvetési terv készítése
  • pénzügyi elszámolások készítése

Kontrolling tevékénységek:

  • a szervezet céljainak megfogalmazása es megvalósításának nyomon követése
  • a szervezet működésének ellenőrzése
  • a szervezet ellátása a szükséges információkkal
  • statisztikai kimutatások készítése
  • beszámolók készítése
  • az esetlegesen felmerülő problémák megoldásának elősegítése

 

Pénzügy és Kontrolling szekció munkaköri leírás

Munkakör neve: Pénzügyi referens

Felettese: Pénzügy és Kontrolling szekciófelelős

A munkakör célja: A szekció legfőbb tevékenységeiben (pénzügyi feladatok és műveletek elvégzése, kontrolling feladatok ellátása) támogatja a szekciófelelőst, önálló szakmai tevékenységével és javaslataival elősegíti a szekció profiljának bővítését.

Felelősségek:

1. Pontos pénzügyi és statisztikai beszámolók készítésével elősegíti a Társaság fejlődését.

2. Költségvetési terv készítésével, árajánlatok kérésével biztosítja a rendezvények zökkenőmentes megszervezését.

3. Kontrolling tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság meg tudja valósítani rövid- és hosszútávú célkitűzéseit.

4. A rendezvények megszervezése során megbízható partnerekkel veszi fel a kapcsolatot, akikkel hosszútávú együttműködés is kialakítható.

5. Javaslataival alakítja a szekció tevékenységi körének potenciális jövőbeni irányvonalait.

Fő kihívások: A munkakör betöltőjének feladata, hogy a Társaság problémamentes működéséhez a megfelelő pénzügyi ellátás biztosítsa. A kontrolling tevékenység során a legfőbb feladat, hogy kialakítsák és megfogalmazzák a Társaság rövid- és hosszútávú céljait, majd az ehhez szükséges információkat megfelelő minőségben és mennyiségben elérhetővé tegye. A munkakör betöltője a Pénzügyi és Kontrolling szekció egyik tagjaként felelős a szekció tevékenységi körének bővítéséért

A munkakör tartalma: A munkakör betöltője teljes körű szakmai tevékenységet végez és a szekció többi tagjával együtt közvetlenül felel a szervezet szakmai tevékenységéért.

A munkakör betöltőjének feladatai:

– Árajánlat kérése a megszervezett rendezvények során felmerülő költségekre

– Költségvetési terv készítése

– Pénzügyi elszámolások készítése

– A szervezet céljainak megfogalmazása és megvalósításának nyomon követése

– A szervezet működésének ellenőrzése

– Statisztikai kimutatások készítése

– Beszámolók készítése

Az igényelt képzettség és gyakorlat:

– A munkakör betöltéséhez elengedhetetlen az igényes munkavégzésre, valamint a pénzügyi ismereteinek bővítésére való törekvés

– Alapszintű pénzügyi tudás

– A megfelelő munkavégzéshez szükséges numerikus készség

Pénzügyi referens kompetenciái

 

· Precizitás: Igényes, pontos munkavégzés jellemezi.

· Elemző munkára való készség: A kapott adatokat önállóan fel tudja dolgozni, képes belőle jelentést készíteni.

· Problémamegoldó képesség: A munkavégzés során felmerülő problémákat önállóan meg tudja oldani.

· Csapatmunkára való alkalmasság: Képes együttműködni a Társaság többi tagjával.

· Szakmai elkötelezettség: Nyitott a pénzügyi és a kontrolling ismeretek elsajátítására.

Bálint Petra

Szekció felelős