.woo-menu-cart { display: none !important; }

OKTATÁSI SZEKCIÓ

A szekció célja

Az oktatási szekció azzal a céllal jött létre, hogy segítse a középiskolások és első éves hallgatók felsőoktatásba való beilleszkedést, szakmai felzárkózását, illetve, hogyelősegítse potenciális tagok szervezetbe való felvételét.Éppen ezért a szekció támogatja mind a középiskolásokat, mind pedig a Neumann János Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatóit.

A szekció célja egy diák- és hallgatóközpontú oktatási tevékenység nyújtása, amely feledhetetlen élményekkel párosul az új és meglévő tagok számára.

A szekcióhoz kapcsolódó tevékenységek

Hagyományos oktatás: A hagyományos oktatás színteréül a Neumann János Egyetem GAMF Karának termei szolgálnak. Az oktatási tevékenység kiscsoportos (20-30 fős) szemináriumi foglalkozások formájában zajlik.

Távoktatás: Hogy azok se maradjanak le, akik nem tudnak megjelenni a foglalkozásokon, a szekció tagjai létrehoznak egy távoktatásra épülő rendszert, melynek segítségével a diákok hozzáférnek a tanév során folyamatosan közzétett online tananyagokhoz. A diákokat itt ugyanúgy a szekció tagjai mentorálják a sikeres felkészülésben, ezzel is személyesebbé téve az oktatást.

Hét napos intenzív tábori felkészítés: A szekció harmadik fő tevékenysége a diákok számára szervezett tavaszi és nyári szünet időtartama alatti felkészítő tábor. A felkészítés napi kétszer négy órában zajlik, ami a tábor végén egy próbaérettségivel zárul. Ez egyrészt azért hasznos, mert a diákok felkészülhetnek az érettségire, másrészt megkönnyíti jövőbeni az egyetemi integrációjukat.

Alapvetően három tárgyat oktatunk  középiskolások számára:

  • matematika
  • történelem
  • közgazdaságtan

Korrepetáló órák az egyetem hallgatóinak:

  • felzárkózó órák különböző szakmai tárgyakból

Oktatási szekció munkaköri leírás

Munkakör neve: Oktatási referens

Felettese: Oktatási szekciófelelős

A munkakör célja: A szekció legfőbb tevékenységeiben (oktatási feladatok és felsőoktatásba való felzárkózás, integrálás az egyetemre tavaszi, illetve nyári tábor keretében) támogatja a szekciófelelőst, önálló szakmai tevékenységével és javaslataival elősegíti a szekció profiljának bővítését.

Felelősségek:

1. Szakmai előadások megszervezése, lebonyolítása.

2. Megfelelő oktatási anyag, tudás átadása.

3. A felzárkóztatás eredményessége.

4. Javaslataival alakítja a szekció tevékenységi körének potenciális jövőbeni irányvonalait.

5. Munkaköri feladatainak határidőre történő teljesítése.

Fő kihívások:

A tanítás során elkerülhetetlen a társak együttműködése és a surlódások elkerülése a jó munka érdekében. Mind ezek mellett a tanárok nagy felelősséggel tartoznak, hogy a diákoknak a megfelelő tudást átadják és kivételezés nélkül végezzék feladatukat. Fontos, hogy olyan programokat szervezzenek, amelyek a diákok számára érdekesek lehetnek. Olyan környezetet kell teremteni, amibe mindenki jól tud teljesíteni, ezáltal a fegyelmezés, igazságosság fontos szerepet játszik.

A munkakör tartalma: A munkakör betöltője teljes körű szakmai tevékenységet végez és a szekció többi tagjával együtt közvetlenül felel a szervezet szakmai tevékenységéért.

A munkakör betöltőjének feladatai:

– Tavaszi és nyári tábor szervezése és hirdetése

– E-learning rendszer kialakítása

– Online kapcsolattartás a diákokkal

– Piackutatás az elégedettségről

– A szekció népszerűsítése iskolákban, közösségi oldalakon

– Megfelelő szakmai tudás átadása, diákok felzárkóztatása

Az igényelt képzettség és gyakorlat:

– Mércéje a kiválóság, nem elégszik meg a középszerűséggel

– Jó szervezési- és kommunikációs képességgel rendelkezik

– Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi karának hallgatója

– MKT tagja

– Tantárgyakhoz tartozó megfelelő tudás

 

Oktatás referens kompetenciái

· Precizitás:

· Problémamegoldó képesség:

· Csapatmunkára való alkalmasság

· Kommunikációs készség

· Határozottság, magabiztosság

· Megbízhatóság

Szabó Gyöngyi

Szekció felelős